بهین طرح سپاهان
نفت، گاز و پتروشیمی
مهندسی
سال: 1396
موضوع: طراحی سازه و سیویل
طراحی بدنه و اسکلت هاپر ذخیره اوره
 
پوسته هاپر
اسکلت هاپر
نقشه شاپ کارگاهی هاپر
هاپر، عسلویه، ذخیره اوره، سازه پوسته
هاپر، عسلویه، ذخیره اوره، سازه پوسته
   |   

  • کلیات
طراحی اسکلت و پوسته هاپر ذخیره اوره به ظرفیت 75 تن
  • ویژگی طرح
طراحی سازه به صورت پیچی جهت سهولت نصب در سایت 
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.