بهین طرح سپاهان
مقالات
پیش نویس مبحث 6 مقررات ملی ایران (ویرایش 4 )
آیین نامه
وزارت راه و شهرسازی
دفتر تدوین مقررات ملی

پیش نویس مبحث 6 مقررات ملی ایران ( ویرایش 4 ) با موضوع بارهای وارد بر ساختمان
از جمله تغییرات ویرایش چهارم نسبت به ویرایش قبلی آیین نامه :
- اضافه شدن ضریب همراستایی در بارگذاری باد
-تغییر ترکیبات بارگذاری شامل بار باد به علت اضافه شدن ضریب همراستایی
- ارائه ضوابط کنترل دریفت تحت بار باد با دوره بازگشت 10 ساله (80 درصد بار باد طراحی )
- ....

دانلود   4319.59 KB
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.