بهین طرح سپاهان
مقالات
جدول انکربولت استاندارد و طول هم پوشان بر اساس ACI-05
فایل محاسباتی

در جدول پیوست جزئیات انکربولت استاندارد و طول همپوشانی بر اساس ACI-05 ارائه شده است.

دانلود   393.09 KB
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.