بهین طرح سپاهان
فولاد
مهندسی
کارفرما: شرکت فراتحقیق سپاهان
سال: 1395
موضوع: طراحی مخزن آب فرایند کارخانه
کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سنگان
 
خاکبرداری مخزن بتنی مدفون
خاکبرداری مخزن بتنی مدفون
بتن ریزی دیواره های مخزن بتنی
آرماتور بندی دیواره های مخزن بتنی
قالب بندی مخزن بتنی
قالب بندی مخزن بتنی آب بند
قالب بندی مخزن بتنی مدفون
   |   

  • کلیات 
 طراحی مخزن بتنی 3500 متر مکعبی آب فرایند به همراه پمپ استیشن کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سنگان (فولاد خراسان)
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.