بهین طرح سپاهان
فولاد
مهندسی
کارفرما: کارخانه ذوب آهن اصفهان
سال: 1392
موضوع: طراحی سازه و سیویل نوار نقاله و تاور
آگلومراسیون کارخانه ذوب آهن اصفهان
 
گالری نوار نقاله
پل نوار نقاله
طراحی نوار نقاله
بیس پلیت غلطکی
نوار نقاله بدون ترستل
نوار نقاله
   |   

  • کلیات 
طراحی این خط واحد آگلومراسیون کارخانه ذوب آهن شامل یک پل نوار نقاله ، یک تاور موجود و یک تاور جدید است. تاور موجود برای نیروهای ثقلی و بر اساس آیین نامه های روز تقویت شد.
  • ویژگی های طرح
کنترل و تقویت تاور سازه فلزی موجود 
پل نوار نقاله به طول 60 متر بدون ترستل (بلندتری گالری نوار نقاله کارخانه ذوب آهن اصفهان)
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.