بهین طرح سپاهان
مقاوم سازی
مهندسی
کارفرما: شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان
سال: 1396
موضوع: طرح تقویت سازه و فنداسیون
طرح تقویت ساختمان 5 سقف بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان
 
   |   

  •  کلیات 
ساختمان 5 طبقه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان با زیربنای حدود 7500 متر مربع دارای اسکلت فلزی و عمر سازه حدود 25 سال است. سازه فلزی توسط دیوارهای برشی بتنی بر اساس آیین نامه های روز تقویت شد. 
  • ویژگی های طرح 
تقویت ساختمان فلزی با کمک دیوار برشی بتنی
- تقویت فنداسیون
- آنالیز و تقویت دیافراگم کفها
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.