بهین طرح سپاهان
مسکونی، تجاری، اداری
مهندسی
کارفرما: شهرداری زرین شهر
سال: 1396
موضوع: طراحی سازه و فنداسیون
ایستگاه مرکزی آتش نشانی زرین شهر
 
ایستگاه فرماندهی آتش نشانی زرین شهر
ایستگاه فرماندهی آتش نشانی زرین شهر
ایستگاه فرماندهی آتش نشانی زرین شهر
   |   

  •  کلیات
 ایستگاه مرکزی آتشنشانی زرین شهر اصفهان شامل یک ساختمان دو طبقه بتنی و یک پارکینگ با سازه خرپای فلزی طراحی شده است.
  • ویژگی های طرح
سقف سازه به صورت خرپایی طراحی شده است . شایان ذکر است که در این سازه مهاربندها به دلیل نیاز به فضای ورود و خروج متعدد حذف شده است.

© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.