بهین طرح سپاهان
آب و فاضلاب
مهندسی
کارفرما: کارخانه ذوب آهن اصفهان
سال: 1391
موضوع: طراحی سازه و سیویل
ایستگاه پمپاژ ۱ پروژه انتقال پسآب تصفیه خانه زرین
 
پمپ خانه
پمپ استیشن
مخزن
ایستگاه پمپاژ
تصفیه خانه
خط انتقال آب
مخزن بتنی
انتقال پساب
مخزن مدفون
   |   

  • کلیات 
طراحی این خط شامل مخازن بتنی و سالن پمپاژ است. 
  • ویژگی های طرح 
کنترل uplift مخازن و سالن تحت نیروی آب با توجه به سطح آب زیر زمینی بالا
- کنترل ضوابط و طراحی مخازن بر اساس نشریه 133
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.