بهین طرح سپاهان
آب و فاضلاب
مهندسی
کارفرما: شهرداری اصفهان
سال: 1395
موضوع: طراحی بیسیک و سیویل مخزن
مخزن 1500 مترمکعبی سپاهان شهر اصفهان
 
   |   
  • کلیات
مخزن 1500مترمکعبی واقع در سپاهان شهر اصفهان  با کاربری تامین آب آشامیدنی و پساب
  • ویژگی های طرح
- مخزن دو قلوی مدفون با کاربری آب و پساب
- کنترل کلیه ضوابط طراحی مطابق نشریه 428 و ACI 350.3 و ضوابط مخازن بهداشتی
- طراحی زهکش پیرامونی مخزن
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.