بهین طرح سپاهان
آب و فاضلاب
مهندسی
کارفرما: شهرداری اصفهان
سال: 1396
موضوع: طراحی بیسیک و سیویل مخزن
مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی منطقه 11 اصفهان
 
مدل مخزن 2500 مترمکعبی در sap2000
   |   

  • کلیات
مخزن 2500 مترمکعبی واقع در منطقه 11 شهر اصفهان (بابوکان) با کاربری فضای سبز
  • ویژگی های طرح
- مخزن دو قلوی مدفون.
- کنترل کلیه ضوابط طراحی مطابق نشریه 428 و ACI 350.3

© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.