بهین طرح سپاهان
آب و فاضلاب
مهندسی
کارفرما: شهرداری اصفهان
سال: 1396
موضوع: طراحی بیسیک و سیویل مخزن
مخزن 1000 مترمکعبی منطقه 1 اصفهان
 
   |   

  • کلیات
مخزن 1500مترمکعبی واقع در منطقه 1 شهر اصفهان (خیابان شهید بهشتی کوچه بوذرجمهر) با کاربری فضای سبز
  • ویژگی های طرح
- مخزن دو قلوی مدفون با اضافه شدن محفظه پمپاژ به داخل مخزن
- کنترل کلیه ضوابط طراحی مطابق نشریه 428 و ACI 350.3
- طراحی زهکش پیرامونی مخزن برای حفاظت از سازه های اطراف

© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.