بهین طرح سپاهان
صنایع کوچک
مهندسی، نظارت
کارفرما: شرکت پگاه اصفهان
سال: 1393
موضوع: طراحی و نظارت سازه و سیویل
انبار و سکوی سردخانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
 
طراحی سالن سردخانه لبنیات
طراحی نظارت سکوی سردخانه
طراحی سالن صنایع غذایی
سردخانه شرکت شیر پگاه اصفهان
طراحی سردخانه شرکت پگاه اصفهان
   |   

  • کلیات 
 - طراحی و نظارت سالن انبار جدید شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان به متراژ 1200 متر مربع ما بین دو سالن قدیمی صورت گرفته است. 
  • ویژگی های طرح
 - عایق بودن کف سردخانه
- هماهنگی با وضعیت موجود سالن های اطراف
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.