بهین طرح سپاهان
مقاوم سازی
مهندسی
کارفرما: شهرداری اصفهان
سال: 1395
موضوع: اصلاح و ارائه طرح جدید درزهای آب بند
اصلاح آب بندی درزهای میدان امام علی (ع)
 
میدان امام علی ، اصلاح درزبندی
میدان امام علی ، اصلاح درزبندی
میدان امام علی ، اصلاح درزبندی
   |   

میدان امام علی (ع) اصفهان پس از اتمام پروژه و بهره برداری از آن دچار ضعف هایی در   سیستم آب بندی درزهای حرکتی و همچنین آسیب رسیدن به پوشش های سقف زیرزمین در قسمت های تجاری و پارکینگ شده بود.  جهت اصلاح این نقیصه و با توجه به هزینه های بالای خرید پلیمرهای آب بند موجود در بازار از یک طرح جایگزین و در عین حال اقتصادی استفاده شده است به نحوی که باعث کاهش حداقل 50 درصد در قیمت تمام شده اجرای پروژه گردید. 
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.