بهین طرح سپاهان
فولاد
مهندسی
کارفرما: شرکت بین المللی فولاد تکنیک
سال: 1396
موضوع: طراحی سیویل ماشین ریخته گری و LF
فولاد سازی شرکت فولاد غدیر نی ریز
 
طراحی ماشین ریخته گری
فنداسیون تجهیزات بیسیک دانیلی
طراحی LF ال اف ریخته گری
طراحی کوره ماشین ریخته گری ال اف EAF ای آ اف
طراحی سازه فولاد سازی LF EAF CCM
طراحی تونل برق تونل تاسیسات
طراحی انکربولت انکر باکس چاله باکس
طراحی واتر استاپ
   |   

  • کلیات
مجموعه ریخته گری شرکت فولاد غدیر نی ریز که بخشی از مرحله دوم طرح تولید شمش فولادی در این شرکت است شامل دو بخش اصلی ماشین ریخته گری و COOLING BED است که بر مبنای طرح بیسیک شرکت دانیلی طراحی شده است. ماشین ریخته گری  ( CONTINUOUS CASTING MACHINE) به عنوان قلب فولاد سازی شناخته می شود. طراحی CCM به دلیل وجود نیروهای زیاد LADDLE TURRET و همچنین بارهای حرارتی زیاد که ناشی از تابش بیلت های تازه ساخته شده از مذاب است نیازمند دقت بالایی است. در این مجموعه جهت خنک سازی قسمت های مختلف از آب فراوان استفاده می شود که این آب توسط یک کانال به اسکیل پیت (SCALE PIT) منتقل شده و مجددا در چرخه خنک سازی استفاده می شود. 
همچنین ناحیه LF که شامل LF CABIN ، LF PLATFORM ، LF FOUNDATION و ELECTRODE JOINTING STATION است به صورت کامل طراحی شده است. در این ناحیه به دلیل وجود ترانس های بسیار قوی و ایجاد میدان های مغناطیسی نیاز است از آرماتور ضد مغناطیس و تمهیدات ویژه استفاده نمود. 
  • ویژگی طرح
- مدلسازی پیچیده به همراه در نظر گرفتن گرادیان حرارتی در طراحی دیوارهای قسمت COOLING CHAMBER
- در نظر گرفتن تاثیر میدان مغناطیسی و استفاده از آرماتور ضد مغناطیس در طراحی
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.