بهین طرح سپاهان
آب و فاضلاب
مهندسی
کارفرما: شهرداری اصفهان
سال: 1396
موضوع: طراحی بیسیک و سیویل
مخزن 500 مترمکعبی فضای سبز مجموعه باغ غدیر اصفهان
 
   |   

  • کلیات
مخزن 500 مترمکعبی فضای سبز مجموعه باغ غدیر اصفهان 
  • ویژگی های طرح
- مخزن تک قلوی مدفون. 
- کنترل کلیه ضوابط طراحی مطابق نشریه 123و ACI 350.3
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.