بهین طرح سپاهان
آب و فاضلاب
مهندسی
سال: 1396
موضوع: طراحی سازه و سیویل
طراحی سازه مجموعه انتقال آب به مجتمع روستایی خانمیرزا
 
   |   

  • کلیات 
طراحی سازه های واحد انتقال آب از جمله ایستگاه پمپاژ، اتاق ترانس و ... 

© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.