بهین طرح سپاهان
فولاد
مهندسی
سال: 1397
موضوع: طراحی سازه و سیویل
طرح توسعه واحد انباشت و برداشت فولاد مبارکه اصفهان
 
   |   

  • کلیات
طرح توسعه واحد برداشت و انباشت فولاد مبارکه یکی از بزرگترین طرح های توسعه فولاد مبارکه اصفهان می باشد که با اجرای آن ظرفیت دپوی مواد اولیه فولاد مبارکه اصفهان تقریبا دو برای می شد، این پروژه شامل احداث چند کیلومتر نوارنقاله، ترانسفر تارو، و چند ماشین برداشت و انباشت می باشد.
  • ویژگی ها
طراحی در وضع موجود فولاد مبارکه سپاهان و طراحی نوارنقاله ها به صورت Self support 

© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.