بهین طرح سپاهان
آب و فاضلاب
مهندسی
کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه
سال: 1398
موضوع: طراحی سازه
آب گیر بتنی کفی از بستر زاینده رود (River Intake)
 
پلان کلی سازه های آبگیر - رسوبگیر و لوله های انتقال
سازه رسوبگیر
سازه آبگیر (River Intake)
   |   

به منظور آب گیری از بستر رودخانه زاینده رود سازه آبگیر بتنی دوقولو طراحی گردید. آب رودخانه پس از آبگیری از بستر وارد رسوب گیر گشته و پس از آن به لوله های بتنی پیش ساخته ورود کرده و وارد تاسیسات مربوطه می گردد. چالش های مربوط به پروژه به دلیل همجواری سازه با رودخانه بسیار بوده است. سازه های طراحی شده در این پروژه عبارت بودند از :
فراز بند و نشیب بند رودخانه برای انحراف مسیر آن
آبگیر کفی دوقلو به همراه آشغالگیر ورودی 
دیوار حائل حفاظتی کنار رودخانه

رسوبگیر به همراه دریچه های مکانیزه آب بند
جرثقیل مستقر بر روی رسوب گیر به منظور سهولت نظافت دریچه ها
کنترل طرح بدنه لوله های پیش ساخته
چاهک های بازدید در مسیر لوله انتقال
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.