بهین طرح سپاهان
مقاوم سازی
مهندسی، ساخت
کارفرما: خصوصی
سال: 1399
موضوع: مقاوم سازی سازه بتنی
طراحی و اجرای مقاوم سازی بخشی از ساختمان 7 سقف بتنی به علت مشکلات اجرایی
 
مطالعات میزان آسیب ستونهای سازه
اجرای مقاوم سازی ستون بتنی  با الیاف کربنی
اجرای مقاوم سازی ستون بتنی  با الیاف کربنی
   |   

مقاوم سازی بخشی از سازه یک ساختمان بتنی 7 سقف که به دلیل ضعف در اجرا و عمل آوری بتن دچار آسیب گشته است. در این پروژه با استفاده از الیاف CFRP از نوع sika-300c و رزین دوجزئی مقاوم سازی ستون ها صورت گرفته است.
مراحل طراحی مقاوم سازی در برآورد میزان آسیب توسط انجام آزمایشات اولیه، بررسی میزان آسیب وارده به سازه توسط مدل سازی عددی و نهایتا ارائه طرح مقاوم سازی خلاصه میشود. در ارائه طرح مقاوم سازی از ضوابط نشریه 345 سازمان مدیریت استفاده شده است.

مراحل اجرایی در آماده سازی سطوح، برش الیاف مطابق نقشه های اجرایی، تهیه رزین با غلظت مناسب و چسباندن الیاف بر روی سطوح، پرداخت سطحی و هواگیری سطوح قابل خلاصه است. در نهایت نیاز است سطوح مقاوم سازی شده در شرایط محیطی مناسبی نگه داری شود و در صورت وجود حباب هوای زیر سطح الیاف و بیش از مقدار قابل پذیرش، اصلاحات لازم انجام گیرد.
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.