بهین طرح سپاهان
مسکونی، تجاری، اداری
مهندسی
کارفرما: شرکت نقت
سال: 1399
موضوع: طراحی سازه
طراحی سازه پروژه مسکونی ارگ نفت
 
پروژه ارگ نفت
   |   

پروژه مذکور با زیربنای 12 هزار متر مربع در 19 سقف توسط این شرکت انجام شده و اکنون در مراحل اولیه اجرایی میباشد. اسکلت سازه به صورت بتنی می باشد. موقعیت این پروژه در شهرک کشوری اصفهان می باشد.
آرماتور مصرفی در این ساختمان توسط مدل سازی چندباره سازه به صورت حداقل و با قابلیت بالای اجرایی ارائه شده است. شایان ذکر است که با توجه به افزایش هزینه های ساخت سازه و مدنظر قرار گرفتن مهندسی ارزش در طراحی سازه ها، ارائه نقشه های سازه ای با حفظ شرایط مطلوب اجرایی از الویت این مجموعه می باشد. بعضا برخی از طراحان تنها کاهش مصرف میلگرد را مدنظر قرار میدهند که اگر به صورت افراطی انجام گیرد مشکلات بسیاری در اجرا به همراه خواهد داشت و بخشی از هزینه های (به ظاهر) کاسته شده در طراحی به صورت چندبرابر در بالاسریهای متنوع عوامل اجرای به دلیل صعوبت اجرا بر خواهد گشت. از این رو ایده آل این مجموعه در ارائه نقشه های اجرایی همواره شرایط اقتصادی و بهینه سازی پروژه در کنار حفظ ایمنی و شرایط اجرایی بوده است.
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.