بهین طرح سپاهان
مقاوم سازی
مهندسی، ساخت
کارفرما: خصوصی
سال: 1400
موضوع: مهندسی، ساخت
طراحی و اجرای مقاوم سازی به متراژ 2000 مترمربع با الیاف کربنی
 
   |   

مقاوم سازی 3 سقف از یک ساختمان بتنی 7 سقف که به دلیل به مقاومت نرسیدن بتن و بروز ترک در بخشهایی از سازه انجام شده است . در این پروژه با استفاده از الیاف CFRP از نوع sika-300c و رزین سه جزئی مقاوم سازی ستون ها صورت گرفته است.
مراحل طراحی مقاوم سازی در برآورد میزان آسیب توسط انجام آزمایشات اولیه، بررسی میزان آسیب وارده به سازه توسط مدل سازی عددی و نهایتا ارائه طرح مقاوم سازی خلاصه میشود. در ارائه طرح مقاوم سازی از ضوابط نشریه 345 سازمان مدیریت استفاده شده است.

مراحل اجرایی در آماده سازی سطوح، برش الیاف مطابق نقشه های اجرایی، تهیه رزین با غلظت مناسب و چسباندن الیاف بر روی سطوح، پرداخت سطحی و هواگیری سطوح قابل خلاصه است. در نهایت نیاز است سطوح مقاوم سازی شده در شرایط محیطی مناسبی نگه داری شود و در صورت وجود حباب هوای زیر سطح الیاف و بیش از مقدار قابل پذیرش، اصلاحات لازم انجام گیرد. در خلال این پروژه جهت اطمینان از کیفیت الیاف مصرفی آزمایش کشش الیاف انجام گرفت.
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.