بهین طرح سپاهان
آهک و سیمان
مهندسی
کارفرما: تام ایران خودرو
سال: 1400
موضوع: طراحی و مهندسی
طراحی محوطه سازی آهک فولاد سنگ
 
طراحی راه و محوطه سازی
   |   

موضوع پروژه طراحی راه های دسترسی داخل کارخانه آهک فولاد سنگ به همراه طراحی سیستم جمع آوری آب سطحی کارخانه می باشد.
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.