بهین طرح سپاهان
مسکونی، تجاری، اداری
کارفرما: خصوصی
سال: 1401
موضوع: طراحی سازه
طراحی مجتمع های مسکونی اقدام ملی شهرستان نجف آباد
 
پلان سایت پروژه
   |   

طراحی مجتمع های مسکونی اقدام ملی شهرستان نجف آباد به متراژ 100 هزار مترمربع توسط مهندسین سازه این مجموعه انجام شد. نقطه قوت این پروژه جانمایی هوشمند دیوارهای برشی جهت بهینه نمونه مصرف میلگرد سازه می باشد.
© طراحی و پیاده سازی توسط w3develop.com
با عرض پوزش، بار گذاری صفحه با مشکل مواجه شده است.
لطفا مجدداً تلاش نمایید.